تعمیرات تخصصی بی سیم های واکی تاکی مجاز توسط واحد تعمیرات ماهان تل انجام میگیرد

 جهت انجام تعمیرات و خدمات برند ها و مدل های ذیل با ما تماس بگیرید  :

TANIN gp 23/ TANIN gp 22 /TANIN gp 89/ KAVOOSH T 816 / MOTO R4 / LPD 320 / LPD 328 / MOTO R1 /MOTO R2 / TANIN TN 2000 / TEAF TF 192 / SABA SF k1

تلفن واحد خدمات پس از فروش :    09120441218

 

rapair