معایب بی سیم های موتورولا و کنوود غیر مجاز؟؟ 

معایب بی سیم های غیر مجاز مانند موتورولا MT 777  و کنوود 3207

- از توان زیادی جهت تقویت سیستم های چند کانالی بهره می برند(حداقل 2 وات)

- تداخل هایی را از نوع هم کانالی برای سیستم های سلولی مجاور بوجود می آورند.

- ایجاد تداخل مضر برای سیستم های برد کوتاه، سلولی و شبکه های ایمنی عمومی .

 

 


آخرین محصولات